Cochrane sažetci

Pouzdani dokazi. Informirane odluke. Bolje zdravlje.
Language:
Hrvatski

Korištenje probiotika za sprječavanje proljeva koji uzrokuju antibiotici

Goldenberg JZ, Ma SSY, Saxton JD, Martzen MR, Vandvik PO, Thorlund K, Guyatt GH, Johnston BC
Objavljeno: 
31. svi 2013.

Antibiotici su među najčešće propisivanim lijekovima na svijetu. Liječenje antibioticima može poremetiti ravnotežu mikroorganizama koji se normalno nalaze u crijevima. To može uzrokovati niz simptoma, od kojih je najuočljiviji proljev. Clostridium difficile je osobito opasan mikroorganizam koji može kolonizirati crijeva kad je normalna ravnoteža poremećena. Clostridium difficile uzrokuje različite bolesti, od infekcija bez simptoma, preko proljeva, upale crijeva i smrti. Cijena liječenja vrlo je visoka i financijski teret za zdravstveni sustav je značajan.

Probiotici su mikroorganizmi za koje se smatra da mogu popraviti ravnotežu mikroorganizama koji nastanjuju crijeva, ublažiti poremećajima te ravnoteže i smanjiti rizik od kolonizacije bakterijama koje mogu uzrokovati bolesti. Sve su dostupniji u obliku kapsula i nadomjestaka hrani te se mogu kupiti u prehrambenim trgovinama. Kao „funkcionalna hrana“ ili „dobre bakterije“, probiotici se spominju kao mogući način za sprječavanje i liječenje proljeva koji uzrokuje Clostridium difficile.

Cochrane sustavni pregled uključio je 31 randomizirano kliničko istraživanje s ukupno 4492 ispitanika. U 23 studije (4213 ispitanika) procijenjena je učinkovitost probiotika za sprječavanje proljeva uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile u osoba koje su uzimale antibiotike. Rezultati analize svih istraživanja pokazuju da davanje probiotika zajedno s antibioticima može smanjiti rizik od razvoja proljeva uzrokovanog s Clostridium difficile za 64%. Nuspojave su procijenjene u 26 studija (3964 ispitanika) i rezultati pokazuju da probiotici smanjuju rizik od razvoja nuspojava. Najčešće nuspojave opisane u ovim studijama bile su grčevi u stomaku, mučnina, vrućica, mekana stolica, plinovi i poremećaj okusa. Kratkotrajno korištenje probiotika pokazalo se kao sigurno i učinkovito kad se koriste zajedno s antibioticima u pacijenata koji nemaju poremećaje imunološkog sustava ili teške bolesti.

Ovaj zapis treba citirati na ovaj način: 
Goldenberg JZ, Ma SSY, Saxton JD, Martzen MR, Vandvik PO, Thorlund K, Guyatt GH, Johnston BC. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD006095. DOI: 10.1002/14651858.CD006095.pub3
Ažurirano: 

21. veljače 2013.